Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petrovy kameny

16. 5. 2010

Petrovy kameny

Na území Jeseníků je známo více než 500 osamělých skal a skalních věží. Nejznámější z nich jsou rozhodně Petrovy kameny, které se nacházejí na hlavním hřbetu Hrubého Jeseníku nad Ovčárnou asi 1,5 km od Pradědu.
Petrovy kameny tvoří tři skaliska z břidlic a rul, jsou vysoké 7 metrů a jejich šířka je 25 m.
Oblast byla vyhlášena za přírodní rezervaci, která má 19 hektarů a byla začleněna do Státní přírodní rezervace Praděd.
Tato rezervace má mezinárodní význam. Vzhledem k výskytu jedinečných druhů rostlin je do ní v letním období zakázán přístup. Nutno však přiznat, že tento zákaz je často neukázněnými návštěvníky porušován. V zimním období je zde povoleno lyžování.
Petrovy kameny jsou významnou dominantou kraje. Na skále je umístěna pamětní deska přírodovědce Dr. Bedřicha Kolenatého, který při průzkumu květeny na Ovčárně zemřel.


Petrovy kameny

Obrázky se po kliknutí zvětší

Oblast patří mezi nejchladnější místa České republiky. Místní rostlinná společenstva, která se zde dochovala, se za několik tisíc let přizpůsobila povětrnostním vlivům. Z vzácných rostlin se tu vyskytují se například různé lišejníky, mechy a endemické keře. Cílem ochrany území je zachování druhového bohatství subalpínské květnaté nivy, okolních alpínských holí a vegetace vrcholové skály, která hostí vegetaci endemickou. Roste tu například zvonek jesenický a lipnice jesenická, které nerostou nikde jinde na světě.

S Petrovými kameny jsou spojeny různé pověsti. V době řádění katolické církve v 17. století byly Petrovy kameny považovány za místo schůzek čarodějnic. Hrůzostrašnými procesy s tzv. čarodějnicemi smutně prosluly například Velké Losiny a Šumperk.

Svahy pod Petrovými kameny jsou velice atraktivním a vyhledávaným místem lyžařů, velké množství vleků ale značně narušuje krajinu. Jako všude jinde, i zde má dnes přednost zisk před ochranou přírody.

V okolí Petrových kamenů je mnoho dalších zajímavých míst, která rozhodně stojí alespoň za zmínku.


Hřeben nad Ovčárnou

Obrázky se po kliknutí zvětší

Ovčárna

Na vrcholu Ovčárny v nadmořské výšce 1300 m se nacházejí hotely Ovčárna a Figura. Jedná se o neobyčejně navštěvované místo na křižovatce běžeckých a turistických tratí, spojujících Praděd, Petrovy kameny, Skřítek a Červenohorské sedlo.
Pro potřeby ovčáků se dříve stavěly příbytky - ovčárny. Současný hotel Ovčárna vznikl už v roce 1863. Brzy se stala oblíbeným místem schůzek lesníků několika panství, stejně tak útočištěm mnoha studentů i profesorů při jejich přírodovědných vycházkách.
Po 2. světové válce byl objekt komplexně opraven, podstatně rozšířen a zmodernizován.

Jelení studánka

Vydáme-li se na hřebenovou túru od Ovčárny k vyhořelé chatě Alfrédka, narazíme na Jelení studánku. Byl zde také vybudován kamenný útulek pro poutníky, zastižené nepřízní počasí. Okolí je všude na hřebeni osázeno klečí.


Ovčárna
Jelení studánka

Obrázky se po kliknutí zvětší

Velká a Malá kotlina

Oblast Velké kotliny je nejbohatší botanickou lokalitou v České republice. Malá kotlina je veřejnosti nepřístupná.

Velká kotlina

Obrázky se po kliknutí zvětší

Praděd

Hora Praděd je svou výškou 1491 m nad mořem nejvyšším vrcholem Moravy. Do roku 1959 zde stála kamenná rozhledna, ta současná byla postavena v roce 1983 a je majetkem Českých radiokomunikací. Okolí je vyhlášeno národní přírodní rezervací Praděd a její součástí je vrchol Pradědu, Bílá Opava, Divoký důl, Petrovy kameny a Velká a Malá kotlina.
Na vrcholu hory stojí 145 metrů vysoký vysílač. Věž slouží pro potřeby radiokomunikací, jako rozhledna, hotel a restaurace.
Ve výšce 80 m je prosklená kruhová vyhlídka, na kterou je možno se dostat výtahem. Za příznivého počasí je odtud vidět Pradědská a Keprnická hornatina, Králický Sněžník, města Jeseník a Bruntál, beskydské vrchy (Lysá hora, Radhošť), za mimořádně příznivých podmínek i Krkonoše, Vysoké Tatry, Malá Fatra a Nízké Alpy v Rakousku.

Karlova studánka

Karlova Studánka je svou nadmořskou výškou okolo 800 m nejvýše položenou obcí bruntálského okresu a je současně rozcestníkem turistických tras v okolí. Karlova studánka jsou však především lázně, kde je údajně nejčistší ovzduší ve střední Evropě. Ideální geografická poloha, zdravé horské prostředí a překrásná okolní příroda činí z Karlovy studánky jedno z nejkrásnějších míst nejen v naší republice.

Karlova studánka
Praděd

Obrázky se po kliknutí zvětší

Prostředí v Jeseníkách je nádherné, i když podnebí je tu poměrně drsné. Ale i v tom spočívá jejich krása. Ne každý člověk totiž dokáže porozumět horám. Hory mají své zákony, které každý musí respektovat a návštěvníka, který je neposlechne, potrestají. A jen ten, kdo horám dokáže naslouchat a porozumí jim, si je opravdu zamiluje.
Přehled
článků