Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zálkadní postupy

22. 12. 2011

 

Drátkování

Drátování je technika, která se k nám dostala ze Slovenska koncem minulého století prostřednictvím vandrujících dráteníků. Původním cílem byly opravy popraskaného hliněného nádobí a výroba drobných užitných předmětů do domácnosti.

Nádobí se proděravělo šídlem okolo praskliny a spojilo spojkou z černého měkkého drátu - toto "haftování" můžeme připodobnit ke šněrování bot. Později se střepy vlepily pomocí škrobového lepidla a celé nádoby se oplétaly do drátěné sítě, většinou se čtvercovými oky. Pro porcelánové a skleněné předměty byl železný drát nahrazen měděným nebo mosazným, který se splétal do složitějších dekorativních sítí s kosočtvercovými, šestiúhelníkovými a obloučkovými oky.

Užitné drátěné předměty jako např. pasti na myši, kuchyňské náčiní, mísy a věšáčky neměly na rozdíl od oplétání nádob žádnou vnitřní oporu. Ze silnějšího drátu se vytvarovala nosná kostra. Tenčí drát se ovíjel ve spirále kolem žeber kostry a při překřížení se kolem nich upevnil obtočením. Jednoduchá linie byla někdy přerušena různými lidovými ornamenty, jako jsou vlnovky, smyčky, kytičky apod.

Významným ozdobným prvkem byly obloučky nebo smyčky, vzniklé roztažením a zploštěním spirál z drátu. Ty se ke kostře připevňovaly pomocí tenkého drátku. Spirály, zaháknuté do sebe, byly podstatou drátěných matrací.

Drátování dnes prožívá svou renesanci, spíše pro dekorativní účely. Čerň kaleného kovu a vzdušnost motivů mís a volně závěsných objektů působí odlehčujícím, kontrastním dojmem v interiéru. Odrátovaná keramika, kraslice, skleněné lahve potěší stejně jako šperky z kovově lesklých nebo barevných materiálů. Drátěné originály se občas objeví ve vetešnictvích, moderní současné výrobky v galeriích nebo na řemeslných trzích.

Obloučkový výplet

(technika šité krajky)

Spotřeba:

  • 1 kus pomocného drátku, na který se přichytí první řada obloučků
  • 1 kus drátku, kterým se vyplétá – délka je závislá na velikosti práce, hustotě smyček a použitém vzoru, drát lze v průběhu práce napojovat

Charakteristika:

Vhodné jsou baňaté nádoby, džbány, koule a nádoby s rozdílným průměrem. V úpletu se dají oka přidávat i ubírat – jako u pletení.

Postup:

Na základním drátku, který upevníme na nádobě (v drážce nad ouškem nebo naopak nade dnem, nad místem rozšíření apod.) podvlékneme konec dlouhého drátku, kterým budeme tvořit výplet. Drátek si ustřihneme tak dlouhý, jako míváme nit při šití – na délku napřažené paže – aby se nám s ním dobře pracovalo. Palcem levé ruky přichytíme místo, kde se drátky kříží, pravou rukou (pokud jsme praváci) vedeme drát pod pomocný drátek zespoda nahoru a vypíchneme ve vzniklém očku. Pomalým tahem doprava se nám smyčka uzavře.

Tak postupně utvoříme celou řadu smyček dokola nádoby, až se dostaneme na začátek první řady. Pokračujeme tak, že první oko druhé řady podvlékneme pod vrchol obloučku prvního očka z první řady. Celý postup stále opakujeme.

Zakončení:

Výplet z obloučků zakončíme na nádobě tak, že poslední řadou obloučků provlékneme drátek a pevně stáhneme okolo nádoby. Pokud oplétáme nádobu od hrdla ke dnu, můžeme obloučkovým výpletem pokračovat až na dno a tam postupným splétáním oček ukončit práci až uprostřed dna.

Napojování drátků:

Napojení může být málo znatelné (používáme hlavně u menších pravidelných prací – např. u oplétání kraslic) nebo přiznané a viditelné. U oplétání kamínků, ze kterých budou těžítka, můžeme místo spojení umístiti záměrně do středu kamínku a zbylé drátky využít jako ozdobu.

Méně nápadné napojení drátků – v jedné řadě napojíme drátky v místě vrcholu obloučku a v následující řadě toto místo překryjeme očkem.

Také lze použít zdvojení části výpletu – jednoduše se přiloží nový drát.

Čtvercový výplet

(hrníček)

Spotřeba:

  • 1 kus pomocného drátku – délka je horní obvod hrníčku + 15cm
  • cca 6 kusů drátků (podle hrníčku a požadované hustoty výpletu) – délka je pětinásobek výšky hrníčku

Charakteristika:

Pracuje se od okraje nádoby ke dnu, nejvhodnější je typ nádoby, která má u horního okraje nějakou prohlubeň, drážku nebo výrazné zúžení – v té se totiž upevní začátek výpletu

Postup:

Na připraveném menším kousku drátku si naznačíme horní obvod nádoby – drátek uchopíme do obou rukou a přiložíme k hrdlu, ohnutím v místě, kde se konce dotýkají, si označíme místo, kde budeme drátky později spojovat.

Na takto označený úsek pomocného drátku si připevníme všech 6 dlouhých drátků (připevňujeme je v jejich polovině omotáním okolo pomocného drátku). Snažíme se, aby vzdálenost mezi drátky a délky jejich spojení s pomocným drátkem byly pravidelné. Tento polotovar přiložíme zpět k hrdlu nádoby a připevníme – oba konce pomocného drátku zkroutíme do spirály (nejlépe nad ouškem hrníčku) a zbylé konce zahneme zatím dovnitř. Hrníček uchopíme levou rukou (čtyři prsty jsou v hrníčku a palcem přidržujeme drátek u okraje) a všechny drátky připevněné k okraji narovnáme protažením mezi prsty druhé ruky.

První řada výpletu

Po celou dobu budeme pracovat s hrníčkem položeným na prstech levé ruky tak, že dno směřuje doprava. Drátky tedy vedou zleva doprava – vlevo jsou připevněné, vpravo mají volné konce. Palcem levé ruky vždy přidržujeme místo, kde se nám drátky kříží a spojují. Vezmeme do ruky první drátek od ouška vlevo, přidržíme ho palcem levé ruky v místě ohybu a ohneme do pravého úhlu (směrem od sebe) a provlékneme pod ouškem. Přiložíme k prvnímu drátku, se kterým se kříží a oba okolo sebe 3x omotáme. Vznikne krátká spirála. Při tomto způsobu výpletu je nutné dodržovat vždy lichý počet otáček. Drátek ve výpletu totiž tvoří jakési schody – budeme-li sledovat jeden drátek, zjistíme, že po spojení se sousedním drátkem vždy mění směr – vodorovný, svislý, vodorovný – což se střídá až ke dnu nádoby. Toto pravidlo musíme dodržovat, jinak by se nám mohlo stát, že by se některý z drátků neúměrně zkrátil a nevystačil by až ke dnu.Stejným způsobem upleteme celou řadu dokola hrnečku a dostaneme se k místu, kde jsme začínali – u ouška. Tam poslední drátek spodem provlékneme prvním okem této řady, případně podvlékneme ještě jednou a celou řadu tím uzavřeme.

Další řady výpletu

Obdobným způsobem utvoříme další 3-4 řady – podle velikosti hrnečku a hustoty našeho pletení. Vždy začínáme „prázdným“ okem, které si připravíme pravoúhlým ohnutím drátku a pokračujeme postupným splétáním drátků. Vždy, když spojíme dva drátky a utvoříme onu krátkou spirálu, protáhneme oba „použité“ drátky mezi prsty a tím je srovnáme. Jeden drátek směřuje od hrdla ke dnu, druhý směrem od nás k vedlejšímu drátku. Zvykneme si na pravidelné protahování drátků – tvarujeme a zpevňujeme tím již upletené dílo a máme připravené vždy rovné, nepolámané drátky.

Ukončení u dna

Při ukončení tohoto druhu výpletu pracujeme stejně jako v předchozích řadách, jen nám spojovací spirálky vznikají až pod hranou hrníčku. Děláme je delší (drátky tedy zkroutíme nejen 3x, ale 5x i 7x) a jsou-li úhledně poskládané, tvoří na dně „věneček“. Zbylé drátky odstřiháme tak, že drátek přizvedneme ode dna a snažíme se. Aby konec zkráceného drátku směřoval ke dnu hrníčku a byl co nejkratší. Přejedeme-li rukou po zakončeném dně, neměly by nás drátky poškrábat.

Pokud má hrneček malou plochu dna, či je nade dnem výrazně zúžen, nemůžeme použít způsob zakončení výpletu až pode dnem, protože by se zvýšila vratkost nádoby. Použijeme proto způsob zakončení uvedený v postupu pro obdélníkový výplet.

Zakončení u hrdla

Konce pomocného drátku odstřihneme (spojovací spirálka by měla být aspoň 5mm dlouhá) a přitiskneme nebo z nich vytvoříme ozdobné ploché spirálky.

Napojování drátků

Napojení můžeme provést například plochými spirálkami, napojujeme na spojnici mezi křížením drátků.

Obdélníkový výplet

(sklenice)

Spotřeba:

  • cca 3 kusy drátků (podle sklenice a požadované hustoty výpletu) – délka je dvojnásobek výšky sklenice + 30cm
  • 1 kus drátku, jehož délku si odměříme tak, že sklenici omotáme tak hustou spirálou, jak hustý bychom chtěli mít výplet a přidáme 30cm

Charakteristika:

Pracuje se ode dna nádoby k hrdlu, vhodné jsou rovné nebo kónické tvary – sklenice a skleničky s patentními uzávěry (např. podlouhlé skleničky od oliv) květináče, obaly na květináče apod., nevhodný na baňaté nádoby a jiné tvary s velkými rozdíly v průměru.

Postup:

Tři stejně dlouhé drátky složíme k sobě a v polovině jejich délky je zkroutíme k sobě. V místě této středové spirály připojíme i konec dlouhého drátku – „útku“. Potom drátky paprskovitě rozložíme do šesti stran. Souběžně s jedním drátkem nám ze středu vede i dlouhý útkový drátek. Tohoto „pavouka“ přiložíme na dno sklenice, drátky (kromě toho dlouhého) napneme podél stěny a přebytečné konce zahneme dovnitř sklenice. Pokud jsme praváci, držíme sklenici v levé ruce tak, že dno je vlevo a otvor s konečky drátků vpravo. Pravou rukou vytáhneme ze sklenice ten drátek, který je tomu nejdelšímu – útkovému nejblíže. Oba drátky dvakrát překřížíme – místo spojení si přidržujeme palcem levé ruky. Potom pravou rukou mezi prsty protáhneme (a tím hezky narovnáme) kratší drátek a jeho konec opět vložíme do sklenice. Směrem od sebe natáhneme a srovnáme drátek dlouhý – útkový. V místě, kde se kříží s dalším drátkem, je přichytíme palcem levé ruky. Drátek, se kterým máme pracovat, vytáhneme ze sklenice, 2x překřížíme s dlouhým drátkem. Drátky srovnáme a kratší vložíme zpět do sklenice, delší natáhneme směrem od sebe. Takto postupně křížíme všech šest kratších drátků s drátkem útkovým. V místě kde jsme začali s křížením drátků však neukončujeme řadu, ale pokračujeme táhlou spirálou dokola sklenice.

Neustále pokračujeme ve splétání – křížení drátků až po hrdlo sklenice.

Zakončení práce

Uzavření a zpevnění (vlastně vypnutí) tohoto úpletu uděláme pomocí tzv. věnečku. Začneme s ním v tom místě, kde máme křížit útkový drátek s „osnovním“ a jsme s prací již těsně pod hrdlem (většinou je v tom místě výrazná drážka). Oba drátky neprohodíme pouze dvakrát, ale kroutíme je do společné spirálky. Ta je tak dlouhá, že když ji položíme do drážky sklenice, dosahuje až k sousednímu osnovnímu drátku. V tom místě odložíme původní osnovní drátek a s drátkem útkovým začneme splétat další drátek. Takto postupně spleteme všechny drátky do úhledného věnečku. Zbylé kousky drátků pak odštípneme nebo je upravíme do ozdobiček – spirálek, obloučků, nevlékneme korálky apod.

U nádob, které nemají drážku pod hrdlem nebo jsou kónické (např. květináč), vypracujeme závěrečný věneček až na hraně nádoby.

Napojování drátků

Napojení můžeme provést opět například plochými spirálkami, v kterémkoli místě, nejlépe mezi dvěma sousedními osnovními drátky.

Šestiúhelníkový výplet

(láhev)

Spotřeba:

  • 1 kus pomocného drátku – na upevnění výpletových drátků
  • cca 6 kusů drátků (podle láhve a požadované hustoty výpletu) – délka je čtyřnásobek výšky láhve

Charakteristika:

Pracuje se od hrdla ke dnu, vhodné jsou nádoby, které se rozšiřují a pro hranaté tvary. Pokud chceme tímto způsobem oplést válcovitou rovnou nádobu, musí mít alespoň drážku či dvě ucha – potřebujeme totiž někam pevně uchytit pomocný drát se zavěšenými kusy drátků, ze kterých vznikne výplet.

Postup:

Z kousku pomocného drátu si připravíme kroužek, který navlékneme na hrdlo láhve. Na tento kroužek pak navlékneme všech šest kusů drátků – přehneme je na polovinu, provlékneme kroužkem a vypracujeme horní spirály. Všechny drátky rozložíme rovnoměrně po obvodu láhve a začneme splétat samotný výplet.

Výplet

Splétáme vždy jeden a jeden drátek ze sousedních dvojic drátků. Spleteme spirálku dlouhou asi 1 cm (asi 5 až 7 prohození, to podle toho, jak moc práci utahujeme). Tímto postupem vznikají šestiúhelníková oka. Při tomto způsobu výpletu hodně záleží na pravidelnosti – vzdálenosti drátků (tj. šířce ok) a délce spirál (tj. výšce ok). Spirálky by měly tvořit svislé řady a měly by být rovnoměrně rozmístěny po obvodu láhve. Pokud práci hodně utahujeme, tvoří nám dva drátky spojující se do spirálky téměř vodorovnou linku. Pokud pracujeme volněji, vznikají šestiúhelníky.

Zakončení

Obdobným způsobem (splétáním dvou sousedních drátků) zakončíme práci na dně. U láhve s prohlubní ve dně můžeme splétat drátky až do samého středu a pak jeden společný pramen zasuneme do prohlubně. Pokud má nádoba dno ploché, nemůžeme tento způsob použít – láhev by nestála.

Napojování drátků

Drátky můžeme napojit některým z mnoha způsobů, které můžeme využít i pro ozdobu.

Pokud jsme neodhadli počet drátků pro výplet, láhev se hodně rozšiřuje, oka jsou velká a my bychom chtěli hustší výplet, do výpletu přidáme další drátky zavěšením na spirálku v předchozí řadě.

Vzorování a zdobení

 

Esíčko

 

Nejzákladnější a nejjednodušší tvar. Používá se většinou na koncové čísti náhrdelníku (ty, co jsou vzadu na krku).


návod esíčko

Drátek se obtočí kolem hrotu kulatých kleštiček (tím vznikne základní smyčka), to samé se pak udělá i s volným koncem drátu, ale v opačném směru. Přebývající drátek se uštípne a esíčko se doupraví pomocí plochých kleští.Trojlístek

 

Jednoduchý tvar. Trochu jiný postup než u esíčka. Používá se většinou na koncové části náhrdelníku.návod trojlístek

Vychází se ze základní smyčky (1.), druhá smyčka se poté udělá v úhlu 90° od první smyčky (2.). Třetí smyčka se pak vytvoří proti druhé (3.). Samozřejmě nezáleží, jestli druhou smyčku budete točit doprava nebo doleva, vždy to ale musí být kolem konce drátku.


Čtyřlístek

 

Další jednodušší tvar. Vychází z trojlístku. Je jedním ze základních prvků.návod čtyřlístek

Vychází se ze základní smyčky (1.), druhá smyčka se poté udělá v úhlu 90° od první smyčky (2.), třetí se pak vytvoří proti druhé. Poslední smyčka se obtočí v úhlu 90° ke smyčce třetí (3.)


Spirálka

 

Další základní tvar. Vychází z trojlístku. Ozdobnější prvek, ve středu spirály může (ale nemusí) být korálek.návod spirálka

Vychází se z trojlístku. Volný konec drátu se po vytvoření trojlístku neuštípne, na konci se vytvoří malý zobáček pro případné navlečení korálku. V případě, že korálek ve středu spirály nebude, je nutné udělat zobáček co nejmenší. Poté se drátek otáčí kolem korálku (popř. zobáčku) tak, dokud není všechen volný drát obtočen ve spirále. Aby byly všechny spirály v náhrdelníku stejně velké, je nutné uštípnout si stejně dlouhé kousky drátu už předem. Při namotávání spirály je nejlepší použít ploché kleště.

  

Dvojitý trojlístek

 

Vychází z trojlístku. V podstatě se jedná o dva spojené obrácené trojlístky.návod dvojitý trojlístek

Základem je trojlístek (1.), třetí smyčka se musí trochu víc uzavřít a volný konec drátu se musí vytočit víc nahoru (2.). Čtvrtá smyčka se točí nad druhou a pátá nad třetí (3.). Šestou smyčkou se dotvoří horní trojlístek (4.). Po vytvoření základních smyček je tento prvek ještě dosti podivný - kvůli mnohonásobnému křížení drátu tak trochu ujíždí - není v rovině. Dotvoří se buď vyrovnáním v plochých kleštích nebo jej můžeme srovnat pomocí kladívka.

 

Další variantou tohoto prvku je jeho zakončení spirálkou (postup je obdobný, jako u jednoduché spirály).


Esíčkový kosočtverec

 

Už dosti složitý tvar - hlavní problém u tohoto prvku je souměrnost. Je trochu obtížnější vytvořit větší smyčky v dobrém poměru k menším smyčkám.návod esíčkový kosočtverec

Základem je trojlístek (1.), třetí smyčka se musí trochu víc uzavřít a volný konec drátu se musí vytočit mírně nahoru (2.). Čtvrtá smyčka se točí nad druhou, ale je větší a její oblouk by měl být vrcholem kosočtverce, to samé platí pro pátou smyčku (3.). Šestá smyčka je zase menší a točí se nad čtvrtou, sedmá nad pátou a osmá smyčka prvek uzavírá (4.). Po vytvoření základních smyček je nutné prvek srovnat do roviny - kvůli mnohonásobnému křížení drátu. Asi to bude chtít víc pokusů, než vytvoříte prvek tak, aby se vám líbil, ale bude to stát za to ;o).


Kosočtverec


Velmi složitý tvar - hlavním problémem je souměrnost (tak jako u předchozího prvku). Je obtížné vytvořit celkový správný tvar. Vrcholové smyčky musí být o něco větší a protáhlejší než smyčky na spojnicích.

návod kosočtverec
Základem je esíčko s protáhlejšími smyčkami (1.), třetí smyčka se vytváří nad druhou smyčkou s cca 45° posunem nahoru, také se musí trochu víc uzavřít (2.). Čtvrtá smyčka (vrcholová) je opět protáhlejší a točí se od třetí smyčky opět s posunem cca 45° nahoru. Pátá smyčka je zase menší a točí se pod čtvrtou s posunem opět cca 45° (3.). Další smyčky se vytvářejí obdobným způsobem (4.). Poslední devátá smyčka se normálně uzavře (5.). Po vytvoření základních smyček je nutné prvek srovnat do roviny - kvůli mnohonásobnému křížení drátu. Vytvoření pravidelného a souměrného kosočtverce je už trochu oříšek (hlavně z oceli s větším průměrem).

 


SPOJOVÁNÍ

Když už máme vytvořené jednotlivé prvky šperku, je nutné je nějak pospojovat.

Vytvořit spojky je jednoduché. Na spojovací drátek můžete navléct perličky nebo korálky, popř. cokoli budete chtít ;o).
Spojky se většinou dělají z drátu o průměru cca 0,6-0,7mm ( lépe se s ním pracuje a jeho pevnost je naprosto dostačující).

Základem spojky je kousek drátu, na jehož konci si uděláme malé očko. To pak navlékneme na prvek, který budeme spojovat, očko uzavřeme kleštičkami (popř. můžeme použít zamačkávací rokajl). Poté na drátek navlečeme to, co zrovna chceme a zbývá pouze uštípnout drátek tak, aby nám zbyl dostatečný kousek pro druhé očko. Do druhého očka navlékneme druhý spojovaný prvek a nakonec očko zamáčkneme.

Nicméně toto určitě není jediný způsob spojování. Je možné jednotlivé prvky spojovat klasickým řetízkem nebo jakýmkoli způsobem, který vás napadne ;o).
Jedinou podmínkou by měla být pohyblivost spojek - v případě, že by byly prvky pospojovány nepohyblivě, těžko by se asi daly takto vyrobené šperky nosit :o).

 

RADY 
Pokud s tímto způsobem výroby drátěných šperků začínáte, doporučuju použití měděného nebo mosazného drátu o průměru 1mm. Tyto materiály jsou poměrně poddajné a pracuje se s nimi daleko lépe než s ocelí. I měkká ocel je dosti tuhá (hlavně pokud má vyšší průměr 0,8-1mm), práce s ní vyžaduje více síly, usílí i trpělivosti.

K vytváření smyček je nejlepší použít kleštičky s kulatými hroty. Dají se použít i kleště ploché, ale v tom případě je těžší uhlídat si stejnou velikost smyček.

Pokud vám nebude zřejmý postup točení drátku, zkuste si postup nakreslit tužkou na papír - jedním tahem.

Důležité je uštípnout si ze špulky drátu dostatečně dlouhý kus - pokud je volný kus drátu delší, lépe se ohýbá (klasický princip páky) a lépe se drží. Ze začátku možná budete mít trochu problém odhadnout, jak dlouhý kus drátu potřebujete, ale praxí se vám to určitě dostane do oka. Pokud vyrábíte více kusů spirálek, je dobré si drátek naštípat předem - aby byly všechny spirálky stejně velké.